REGULAMIN

 

  1. Przy zapisie do Biblioteki należy: okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem Biblioteki podpisać ją.
  2. Za niepełnoletniego Czytelnika kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
  3. Czytelnik powinien zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu zameldowania i nazwiska oraz o zagubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć: 6 książek i 3 zbiory multimedialne.
  5. Poszczególne rodzaje mediów wypożycza się na okres: książki: nie dłuższy niż 30 dni; zbiory multimedialne: nie dłuższy niż 14 dni.
  6. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych osób. Przedłużenie terminu zwrotu może być dokonane dwukrotnie o 15 dni od regulaminowego terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.
  7. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych zbiorów (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) pobiera się opłaty według Cennika stanowiącego załącznik do Regulaminu.Jeśli termin zwrotu zbiorów wypada w niedzielę lub święto, można dokonać go w najbliższy po nim dzień roboczy.
  8. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
  9. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki oraz mediów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić Bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez Bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają Czytelnika.

 

Pełne brzmienie Regulaminu Biblioteki

 

5

 

ZALOGUJ SIĘ
 
WARSZAWA
UL.FOKSAL11,
1 PIĘTRO
TEL: 22 826 42 21
PON-PT.8:00-16:00
 
ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA